Dømt til å kjøpe Skuteviksbod

Nexi Bygg AS ble under sterk tvil pålagt å kjøpe Skuteviksboder 9 for 16,1 millioner.