Har åpnet E39 igjen

Steinras sperret veien mellom Lavik og Vadheim.