Har funne feil på ulukkesbrua

Krysset ved Ådland bru ville aldri blitt bygd slik i dag, ifølgje vegekspert. No kan farten bli redusert.

FEILKONSTRUKSJON: Krysset ved Ådland bru ville aldri blitt bygd slik i dag, ifølgje vegekspert
  • Lena Vermedal
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— I dag ville me aldri bygd eit vegkryss i enden av ei nedoverbakke og inn på ei bru. Det er slikt som kan føra til ulukker, seier Leiv Harald Hanesand, ansvarleg for trafikktryggleik i Statens vegvesen i Haugesund.

Han har hjelpt Ulykkesgruppa til Statens Vegvesen i granskinga av vogntogulukka ved Ådland bru der Anja (10) og Dave Gardien (47) døydde i utforkøyring 28. februar.

Les også

Anjas (10) siste ord til moren: «Mamma, jeg er så glad i deg»

Les også

- Den lille jenten skulle bare på ferie med far

For tida legg han siste hand på ein rapport som gjeld vegnettet der ulukka skjedde. Vegdata, vedlikehald, klima og alt som gjeld vegen sin konstruksjon er grundig sjekka. Rapporten vil også bli oversend til Ulykkeskommisjonen for transport.

— Denne saka går heilt til topps og skal også vurderast av dei. Me har sjeldan hatt ei ulukke lokalt der me har gått slik i djupna. At her kjem til å koma tiltak, det kan me nok rekna med, seier Hanesand.

Tilrår 60-sone

Eit av strakstiltaka han kjem til å tilrå er redusert fart til 60 kilometer i timen. Han har dessutan funne fleire feil med vegen som kan ha spelt ei rolle i samband med ulukka.

— Det handlar om stigninga på vegen, salting av vegen og korleis vegen er utforma. Vegen blei bygd etter ein heilt annan standard enn den som gjeld i dag, seier Hanesand.

Han forklarer at avrenninga frå vegen ved store nedbørsmengder er ugunstig. Køyrande som kjem sørfrå, får dessutan ei nedoverbakke like før krysset inn til Leirvik før vegen svingar inn på brua. Ved tåke og dårleg sikt kan dette forvirra sjåførar.

— Det ville aldri blitt bygd slik i dag, seier Hanesand.

Låg fart

Han var sjølv på ulukkesstaden dagen etter ulukka for å undersøkja vegen, og har stor forståing for kravet om utbetring av vegen. I dag skreiv BT om storebroren til Anja som skreiv brev til Kong Harald for å få hjelp til å sikra ulukkesvegen.

11-åringen Bas frå Nederland føreslår eit to meter høgt gjerde slik at ikkje fleire køyrer utfor og døyr på same staden som søster og far hans gjorde.

— Det er heilt flott – ære vere han for det. Rekkverka langs norske vegar er bygd for mindre køyrety. Det gjeld ikkje berre her, men i heile landet, seier Hanesand.

Over 30 meter av autovernet rauk og 19 pålar blei kutta då 50-tonnaren køyrde utfor ulukkesnatta. Ifølgje Vegvesenet sine undersøkingar hadde sjåføren god tid til ferja, og utrekningar syner at vogntoget hadde låg fart.

— Farten var berre 33 kilometer i timen då rekkverket sprakk, men auka litt på ned skråninga, seier Hanesand.

- Bilbelte kunne berga dei

Vegvesenet har også undersøkt salting og kor glatt vegbana faktisk var den natta. Saltebilen er blitt loggført køyrande sørover ei tid før ulukka. Like etter ulukka kom saltebilen nordover att. Som bt.no har meld tidlegare, kom saltebilen som bil nummer tre etter ulukka skjedde.

— Det første saltet blei nok skylt vekk av alt regnet. Det er vanskeleg å salta heile vegnettet på så kort tid, seier Hanesand.

— Hadde det vore betre med strøsand eller oppvarma sand?

— Strøsand bles vekk. Etter 50 køyrety er sanden vekke. Oppvarma strøsand er kostbart og kunne vore ei løysing, men konklusjonen vår er at her vil salt vera beste løysing sidan det er så mange bilar på denne vegen, seier han.

Han vil ikkje gå ut med eit klart fasitsvar på kva som var årsaka til ulukka. Det kan vera mange årsaker som spelar saman. Men eitt er klart:

— Dersom dei hadde hatt bilbelte på, ville dei truleg ha overlevd, seier Hanesand.

Politiet på Stord ventar framleis på rapporten som gjeld teknisk stand på køyrety, kviletid og fart.

Publisert
LÅG FART: Farten var berre 33 kilometer i timen då autovernet brast.

Les mer om dette temaet

  1. Trafikken stoppet for Anja og Dave

  2. Aksjonen for Anja går landet rundt

  3. Styrket i teorien om glatt veibane

  4. Når Anja og Dave gravlegges, stopper trafikken i Norge

  5. Tente lys for datteren

  6. Anja (10) omkom på tur med pappa

  7. - Taper kampen om veikronene

  8. Strøbilen kom bak ulykkesbilen

BT anbefaler

Robert åpner luken ved Ole Bulls plass. Fem meter under bakken venter Bergens undergrunn.

Bli med ned i Bergens undergrunn:

LES SAKEN