• Leiv Marsteintredet ble av sakkyndige vurdert som klart bedre enn sin kvinnelige motstander, men hun fikk jobben. Han klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet og fikk medhold. FOTO: Andrea Strømmen

Får jobb - selv om han er mann

Leiv Marsteinstredet fikk ikke jobb fordi han var mann.