Innbrudd på Søreide skole

Tyver har tatt seg inn et vindu og stjålet PC-er.