• (1/2)
    SLEKTERS GANG: Narve og Astrid Lirhus har overlatt driften til sønnen Leif Arne Lirhus og samboeren Marit Øksnes. De driver garden på en helt annen måte enn forrige generasjon.. FOTO: Kristine Lindebø

Tre ganger større enn sin far

Dette er den nye storbonden på Vestlandet: Leif Arne Lirhus i Myrkdalen driver en gard som produserer mer enn tre ganger så mye melk som den garden han overtok etter sin far. Han har tre ganger så mye dyrket jord og en omsetning som er nesten fire ganger så stor.