Ingen selskaper har fått jobben med å utrede muligheten for å bygge en tunnel fra området rundt Kjøttbasaren.

De har heller ikke fått anledning til å tilby sine tjenester for kommunen. Årsaken er at dette arbeidet fortsatt ligger langt frem i tid.

I disse dager forbereder administrasjonen i Bergen kommune en sak for hele bybanetraseen til Åsane. Dette, en såkalt oppstartsmelding, skal sendes til byrådet i månedsskiftet september/oktober.

Høring tar tid

Deretter blir saken sendt ut på høring. Byrådet setter frist for å komme med innspill til planen. Det tar fort seks uker.

Normalt ville byrådet i en sak som dette sendt ut oppstartsmeldingen, fått innspill til planene og deretter sendt ut igjen saken når planforslaget var utarbeidet.

Men denne saken er mer komplisert. Årsaken er at to av strekningene — tunnelen fra Kjøttbasaren til Sandviken, og strekket fra Åsane terminal til Nyborg - ikke er ferdig utredet.

— Her er vi nødt til å gjøre noe ekstra, sier plansjef i Bergen kommune, Mette Svanes.

Trenger hjelp

Hvordan dette nøyaktig skal skje, er ikke plansjefen sikker på. Det som er sikkert, er at de kommer til å be eksterne konsulenter om hjelp. Utredningsbehovet må vurderes før konsulentoppdrag kan bli lyst ut.

Etter høringen vil de være sikrere på hvordan de skal løse utfordringene med traseene, og hva de andre offentlige instansene mener om saken.

Konsulentselskapet som får oppdraget skal jobbe med kommunen, veivesenet og fylkeskommunen om utredningene av Åsane-strekket og sentrumstunnelen.

Plansjefen har ikke oversikt over hvor lang tid det vil ta.

— Vi kommer til å legge frem fremdriftsplaner når oppstartsmeldingen kommer i månedsskiftet september/oktober, sier plansjefen.

Skal gjøre kjappere

Når arbeidet med tilleggsutredningen er ferdig, skal administrasjonen legge frem en sak for byrådet. Byrådet skal deretter sende saken over til bystyret.

— Blir det dette eller det neste bystyret som behandler denne saken?

— Det kan jeg ikke svare på. Det er helt umulig å vite akkurat nå.

Byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) sier de nå ser etter flere måter å gjøre denne prosessen raskere på. For eksempel skal kommunen og fylket koordinere planarbeidet og prosjekteringsarbeidet for traseen.

— Det tror vi kan spare så mye som et helt år, men det er ikke en innsparing som kommer nå. Spørsmålet du stiller er hvor raskt vi får informasjon om trasévalget i sentrum. Mitt svar er at vi skal jobbe så raskt som overhodet mulig innenfor det som er faglig forsvarlig.

Warloe sier de skal klare å komme med en tilbakemelding før et nytt bystyre er på plass.

— Det er veldig mange grunner til at vi skal levere denne saken til det sittende bystyret, og det er vår ambisjon. Det siste møtet til dagens bystyre er i slutten av oktober, og vårt blikk er stivt festet på det.

Må svare raskt

Fungerende gruppeleder for Ap i bystyret, Marte Mjøs Persen, sier det er avgjørende for dem å få vite raskt om det lar seg gjøre å bygge en tunnel i området rundt Kjøttbasaren.

— Det høres ikke ut som om dette går raskt. Her må byrådet ta en avgjørelse og eventuelt sende saken tilbake til bystyret dersom det skal ta så lang tid.

Hun peker på at traseen er helt avhengig av statlig finansiering, og at Bergen allerede later til å ligge etter Oslo, Akershus og Trondheim i køen.

— Jeg frykter vi vil komme enda lenger bak i køen om vi ikke får en kjapp avklaring.