— Hør! Den plinget ikke engang!

Øyvind Korsøen står på bybanestoppet i Mårdalen. Det er ennå ikke gått et år siden hans søster omkom få meter unna der han står. Anne Korsøen skulle krysse bybanesporet for å rekke Bybanen mot Lagunen, men så ikke banen som kom i motsatt retning.

Nå er broren Øyvind og søsteren Eva Korsøen tilbake på ulykkesstedet. Det tar bare rundt syv sekunder fra Bybanen kommer til syne og til den passerer søskenparet. Den stille banen er heller ikke lett å høre mellom trafikklyden fra bilveien som går parallelt.

- Det er meningsløst

I dag er det et provisorisk gjerde som hindrer fotgjengere i å ta snarveien over bybanesporet i Mårdalen, slik Anne Korsøen gjorde 17. oktober i fjor. Eva og Øyvind Korsøen mener dette gjerdet burde vært på plass fra starten av.

Før helgen konkluderte også Statens havarikommisjon for transport med at gjerder kunne ha forhindret dødsulykken. For søskenparet er den konklusjonen vond å tenke på.

— Det er grusomt. Det er meningsløst at dette skjedde. Anne gjorde noe hun ikke burde gjort, men alt bør gjøres som kan hindre slikt. Det kunne skjedd med hvem som helst, sier Eva Korsøen.

— Bybanen har et forbedringspotensial, men det virker som om de er redd for å innrømme det selv, sier broren.

Bror laget egen rapport

Etter ulykken i fjor foretok broren til Anne Korsøen selv en kartlegging hvor han så på sikkerheten ved en rekke ulike bybanestopp. Han så blant annet på følgende forhold:

  • Er det gangfelt parallelt med bybanetraseen?
  • Er det høydeforskjell mellom gangfelt og bybanesporet?
  • Er det gjerde?
  • Hvor lang tid tar det fra Bybanen kommer til syne til den passerer overgangsfeltet?
  • Er det støy fra annen trafikk som kan overdøve banen?
  • Mårdalen kommer verst ut på alle disse punktene. Her er det nesten som en felle. Det er så innlysende at det her burde vært et gjerde, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

RAPPORT: Her er et utdrag fra Øyvind Korsøens egen rapport om sikkerheten ved ulike bybanestopp. Han mener Mårdalen kommer dårligst ut.

Bybanesporet i Mårdalen er også estetisk utformet med gress. Det mener broren gjør folk langt mindre oppmerksomme ved kryssing enn tilfellet er ved Paradis, hvor pukkstein mellom skinnene får sporene til å fremstå mer som jernbanespor.

— Bedre på Nesttun

Da Anne Korsøen kom løpende nedover bakken for å nå banen, kan hun også ha skimtet en grønn mann i sidesynet fra en tilstøtende fotgjengerovergang. Havarikommisjonen påpeker at overgangsfelt for bane og vei bør sees i sammenheng.

En kort bybanetur unna ulykkesstedet, viser broren frem holdeplassen utenfor Nesttunsenteret. De to bybanestoppene minner på en del områder om hverandre. Men i motsetning til i Mårdalen, har det her alltid vært et gjerde som går helt ned til overgangsfeltet. Gjerdet på Nesttun er også langt mer gjennomsiktig.

— Utformingen her er mye bedre. Her er det mye åpnere og også en høy kant ned til sporet. Men det viktigste er at gjerdet fysisk hindrer deg i å ta en snarvei, sier han.

Eva Korsøen viser til at langt flere i dag går med headset eller har hodet vendt ned mot en smarttelefon. Det mener hun bør stille økte krav til stasjonsutformingen.

— På mange måter er det fint at banen er så stille og åpen, men den er ikke laget for alle. Er du uoppmerksom eller har nedsatte evner, kan det oppstå farlige situasjoner, sier hun.

Bybanen: - Ikke spesielt farlig

Sikkerhetssjef Ivar Gubberud i Bybanen sier han er enig med Eva Korsøen om at det kan oppstå farlige situasjoner rundt Bybanen.

— Som ved andre veikryss og fortau er man nødt til å være oppmerksom, sier Gubberud.

Om kritikken om at Bybanen selv ikke vil innrømme at de har et forbedringspotensial, sier han følgende:

— Vi tar imot alle forslag til forbedringer. I noen tilfeller er det ting som er vurdert tidligere, mens det i andre tilfeller gjelder nye momenter som vi da ser nærmere på.

Ifølge Gubberud ble det foretatt sikkerhetsvurderinger for Mårdalen på åtte ulike nivå under utbyggingsfasen.

— Ingen av disse har utpekt denne holdeplassen som et spesielt farlig sted. Vi har ikke hatt noen indikasjoner på det. Denne typen ulykker kan skje mange steder. Det er uheldig uansett, sier sikkerhetssjefen.

ULYKKESSTEDET: - Det er innlysende at her burde det vært et gjerde, sier Øyvind Korsøen på stedet hvor søsteren omkom. Etter dødsulykken ble disse provisoriske gjerdene satt opp.
Margit Bratlie Selsjord