• AKTORAT: Politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes (t. høyre) i Fjordane tingrett i Førde, her sammen med politiførstebetjent Arnt Olav Aas og bistandsadvokat Sandra Latotinaite. FOTO: KJERSTI KVILE

Selskapet erkjenner ikke straffeskyld

Daglig leder mener HMS-en var god nok i selskapet.