I to små byggefelt på Askøy har folk samlet seg tett i tett med ett fellestrekk: de har høy inntekt.

Det siste tiåret har det sakte, men sikkert bygget seg opp en gruppe bestående av oljearbeidere, leger og mediepersonligheter på Stongafjellet.

Området preges ikke av dem med aller høyest millioninntekter. Men måler vi ut fra median­inntekten, slår Stongafjellet knockout på alle postnumre på Askøy, og for den saks skyld de fleste i Bergen.

Medianinntekten er den midterste inntekten, altså trekkes den ikke opp eller ned av ekstremt høye eller lave inntekter. Den regnes ut ved at inntektene til alle husholdningene settes opp i stigende rekkefølge. Så velger man ut den inntekten som er i midten.

HELT NORMALT: Kristin Ravnanger oppfatter nabolaget sitt på Askøy som alt annet enn et samlingssted for rikinger. Hun er svært overrasket over at postnummeret har høyere medianinntekt enn for eksempel Hjellestad og Eidsvåg.

Like til sinns

De 458 innbyggerne er altså en ganske ensartet gruppe, om vi tar utgangspunkt i inntektene.

Kristin Ravnanger oppfatter nabolaget sitt som alt annet enn et sted for rikinger. Skal hun si én ting som beskriver beboerne, så er det dette:

- Det er nok i liten grad preget av førstegangsetablerere. Her bor folk som har solgt leiligheten eller huset og deretter flyttet hit.

Noen andre likhetstrekk ser hun ikke.

- Jeg føler det er en blanding av folk. Her bor det håndverkere, et par-tre akademikere, noen som jobber i Nordsjøen og noen i Forsvaret. Det er en lett blanding.

Den tidligere statssekretæren og sosialbyråden i Bergen skiller seg ut ved sin egen alder, mener hun. 62-åringen, som i dag er dekan på Høgskolen i Bergen, sier området er dominert av 30-40-åringer med småbarn.

Mye høyere

BTs gjennomgang viser at medianinntekten for dette postnummeret er 313.602 kroner. Det er faktisk høyere enn tallene for områder som tradisjonelt forbindes med høy inntekt, for eksempel Hjellestad og Eidsvåg.

- Det er ganske overraskende. Det hadde jeg aldri tenkt meg, sier Ravnanger.

NHH-professor Victor Norman sier det er interessant å sammenligne områdene på bakgrunn av medianinntekten, og ikke gjennomsnittsinntekten.

- Snittet kan fort preges av en eller to observasjoner, som kan trekke veldig opp eller ned.

Han presiserer at han ikke kjenner til utbyggingen på Askøy, eller hvilke mennesker som har flyttet ditt. Lattermildt legger han til at det er bra at «snobbestrøk» flytter på seg.

- Det er hyggelig at det til en avveksling ikke er de samme stedene som trekkes frem. Det er flott med dynamikk, og dette bidrar jo til sosial utvikling.

Store endringer

Tidligere Askøy-ordfører Knut Hanselmann (Frp) er godt kjent med utbyggingen på Stongafjellet.

- For femten år siden var dette bare teiger med små, private småbruk. De gikk på kryss og tvers oppe i utmarken der. Så kom de i fellesskap til enighet om å selge dette området, og det ble sendt inn en stor reguleringsplan for alt sammen.

Søknaden ble godkjent av kommunestyret, og entreprenøren JM startet utbyggingen. En del problemer meldte seg på grunn av manglende skolekapasitet i området, men kommunestyret godkjente etter hvert alle utvidelsene. Hanselmann er storfornøyd med utviklingen.

- Det er viktig å få bygge ut slike store felt. Det gir gode skatteinntekter for kommunen. Her har vi fått opp et område med veldig variert struktur i boligmassen.

Han ser ikke på Stongafjellet som noe rikingstrøk.

- Det er vel helst bergensere som har flyttet ut her. Folk i 40-årene og oppover som har betalt ned en del gjeld, men noe senter for mektige folk er det ikke.

Vanlige beboere

Leder for Jakobshilleren Velforening, Ann Cathrin Helle Lura, reagerer med latter når hun får høre at postnummeret hennes utkonkurrerer de rikeste områdene i Bergen på medianinntekt. Hun føler ikke at hun bor blant rikinger.

- Ikke i det hele tatt. Vi flyttet selv inn for fire år siden og har barn på syv og ti år. Jeg føler det er mange som oss her: Folk i etablererfasen, men kanskje i hus nummer to.

Teamlederen i Sparebanken Vest sier det er mange leger i området, i tillegg til lærere og andre ansatte i helsesektoren.

- Det er en god blanding. En beskrivelse av dette som et eliteområde kjenner jeg meg ikke igjen i.