• TETTSKREVET: Soknerådsleder i Askvoll, Ole Andreas Myrstad, holder opp brevet som lå i en flaske under gulvet i Askvoll kirke i 150 år. FOTO: Rune Ziener

Flaskeposten åpnet

Inneholdt to tettskrevne sider. - Det var tydelig at avsenderen ville at dette skulle bli lest.