Tok en «Eli Hagen» i trappen

Bilføreren har sannsynligvis hatt tankene andre steder, da han suste ned en trapp i Olav Rusties gate ved Damsgårdssundet.