- Gikk på grunn ved Brønnøysund

Fungerende avdelingsdirektør John Evensen i Kystverket la under Sjøforklaringen i dag frem et notat som viser at "Rocknes" berørte grunnen ved Brønnøysund i Nordland 19. desember.