Kan bli drift frå sommaren

Det kan likevel bli drift ved den ungdomspsykiatriske avdelinga i Førde i år.