Hjemmehjelpere reddfor ny privatisering

Byrådet vil innføre fritt brukervalg av hjemmehjelp. I går ble 220 skeptiske hjemmehjelpere orientert om nyordningen.