Tuberkulosealarm i Åsane

Flere helsearbeidere er trolig smittet av tuberkulose i Åsane. De skal ha blitt smittet av flyktninger bosatt i bydelen. Smittevernoverlege Øystein Søbstad (bildet)sier de har full kontroll med tuberkulosen blant flyktningne.