«Amøbene» ble ikke hørt

Velforeninger og nærmiljøer i Bergen får ikke større innflytelse i saker som angår dem, avgjorde bystyret i går kveld.