• PENGEKAMP: Privatetterforskar Harald Olsen har advokat Jørgen Mathiassen som prosessfullmektig i kampen for å få gjennom betalingskravet i Birgitte Tengs-saka.<p/> FOTO: OVE A. OLDERKJÆR

Olsen slåst for ære og salær

Privatetterforskar Harald Olsen blei køyrt hardt i retten då han i går forsvarte eigen innsats og betalingskrav i Birgitte Tengs-saka.