Pensjonssmell til 55 millioner

Finansbyråd Henning Warloes «worst case scenario» slo til: Bergen kommune får en ekstra pensjonsregning på 55 millioner kroner neste år. Dermed spises store deler av gevinsten fra de rød-grønnes statsbudsjett opp.