Forgjeves leiting etter den sakna

Den fyrste gongen studenten var nede på moloen for å sjå på uvêret gjekk det bra. Den andre gongen blei han dregen til sjøs av ei kjempebølgje. Sidan har ingen sett han.