Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Kreftforeningen stiller seg uforstående til beskyldninger om maktpress fra Kreftforeningen kampen mot kreft.