Bergen på krabbegir

Et svært forsiktig byråd kaster ikke penger etter gode formål. Veksten i driftsbudsjettet er ytterst beskjeden og kommer i all hovedsak helse og omsorg til gode. Men investeringene øker kraftig.