Bergens åttende fjell?

Entra eiendom har nå kjøpt alle de tre ubebygde tomtene i Nonneseterkvartalet. Her ser du den nye eierens planer for området.