• UFØRE I UFØRO: Uføretunnelen går gjennom fjellet i Uføro<p/>FOTO: STEINAR HYSTAD

Inn i Uføre(tunnelen)

Når Europaveg 39 over Stord endeleg kom seg inn i fjellet bak Uføro, heiter det ikkje lenger å kjøra gjennom Uføro. Uføretunnelen er det korrekte namnet.