Varsler billigere SFO

Endelig en god nyhet til foreldre med barn i skolefritidsordningen (SFO). Til høsten skal prisen ned og halvdagsplassene bli mer fleksible.