Stasbåten heimkjøpt

Museumsfolka gjekk i banken for å låna pengar til stasbåt. Laurdag fekk dei ein sjekk på 600.000 kroner. Som gåve.