Står på for å få tv-miljø til Bergen

Byrådsleiar Monica Mæland (H) har ikkje gjeve opp kampen for å få Norges Televisjon AS til Bergen. Ho vil no ta opp saka med Kulturdepartementet.