Køer og rødt lys på Straume bro

Det oppsto køer ved på begge sider av Straume bro etter at lyssignalet gikk i rødt i ettermiddag.