Brannfolkene var lovet avtale

Bergen Brannkorpsforening var innstilt på en ryddig dialog med Fagforbundet, men dagen etter siste forhandlingsmøte ble fagforeningen satt under administrasjon av fylkesstyret.