Avviser påstander mot Haakonsvern

Kvinnen (55) som saksøker Haakonsvern får verken stillingen tilbake eller erstatning dersom Forsvarsdepartementet får det som det vil.