• DE SMÅ FÅR MER: Kontaktlærer Gunvor Gundersen (i grønn jakke) og medlærer Kine Lund får være sammen i førsteklassen ved Mjølkeråen skole i 10 av 22 timer. 24 små elever trenger to voksne, mener de.<p/>FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN

Må «stjele» fra de store elevene og gi til de små

Forvirring og uro er konsekvenser av et nytt finansieringssystem i skolen. Taperne er skoler med få elever.