Vil skåne Nordrepollen

Formannskapet i Kvinnherad trosser fylkestinget. Traseen for Jondalstunnelen må legges i tunnel forbi bygden Nordrepollen.