- Vil ikkje tilrå solarium

Generalsekretæren i Kreftforeningen erkjenner at dei har lagt mest vekt på farane ved soling, men håpar at folk ikkje er skremt vekk frå å bruke sola på ein sunn måte.