Birkelandsbotn – Myrdal

Slik lyder NGUs vurdering av området: