Warloe vil ha ny etterforskningsgruppe

Finansbyråd Henning Warloe vil ha sin egen etterforskningsgruppe og bemanne den ved å krympe kommunerevisjonen.