Russen refset for lærersjikane

Elever ved Tanks videregående skole hetset lærene sine på nettet. Nå risikerer de nedsatte karakterer.