Ville stoppe valdtekt-tiltalen

Forsvarar Herrman Hoff meiner påtalemakta gjorde ein formalfeil da Hassan Samriye Hashin vart hasteutlevert frå Nederland. Konsekvensen må bli at heile valdtektspunktet i tiltalen må fjernast, hevdar forsvararen.