• <b>INTERESSANT FORNFUNN:</b> Ved Odontologen har arkeolog Nils Ole Sundet funnet en kokegrop som ble brukt ved matlaging i førhistorisk tid. FOTO: ØIVIND ASK

Spor etter tidlig bosetting

På Årstadvollen, i den lille parken mellom gamle Preklinisk og Odontologisk institutt, har arkeolog Nils Ole Sundet funnet en kokegrop. Den viser at det kanskje har bodd folk her tilbake til bronsealderen.