Milliardgave til kommunene

Kommunene skal få nye milliarder å rutte med. Skatteinngangen blir høyere enn hva regjeringen tidligere har regnet med.