- Ikkje avgjort for Askøybrua

Det er enno uvisst om det vert reint Autopass-opplegg på Askøybrua eller eit blanda opplegg med billettbetaling på Askøybrua frå måndag 2. februar.