Fødestove i Lærdal endeleg bestemt

Helseminister Dagfinn Høybråten har sagt siste ord i den langvarige striden rundt fødetilbodet i Lærdal. Det blir forsterka fødestove, og denne gongen skal jordmødrene sleppe å snu i døra.