Frykter for offiserenes fremtid

Med et pennestrøk fjernet Stortinget nylig offiserenes oppsigelsesvern. - Det kan gjøre fremtiden usikker for befal over 35 år, frykter tillitsvalgt Rolf Ledal.