Gravstøtter dumpet langs vei

Steinhaugen langs Osveien viste seg å være gravstøtter, de fleste med godt synlige inskripsjoner.