Jondalstunnelen godkjent

Hordaland fylkesting godkjende i dag Jondalstunnelen som fylkesvegprosjekt på visse vilkår.