Vil ha pengane fram i lyset<p/>

Universitetet bør få eit offentleg register som viser kven som betaler for forskingsoppdrag, meiner juss-professor Jan Fridthjof Bernt.