Mister 50.000 kroner hver

De må gå seks år for å få en femårig grad. I tillegg blir de fratatt 50.000 kroner. Hovedfagsstudentene Ingunn Voster og Martin Haugland er Kvalitetsreformens tapere.