Redningsfartøy til 30 millioner

Ifølge skipper Fred. Hansen på Redningsselskapets nyervervelse, «Det Norske Veritas», er fartøyet verdens mest avanserte redningsfartøy.