Pengemangel hindrer søksmål

Et av Lie-familiens selskaper, Sabil AS, kunne risikert å måtte betale 4,8 millioner kroner til konkursboet. Men pengemangel hindrer boet å forfølge saken.