Byrådene uten jobb

Samtlige byråder står uten arbeid når de går av 27. oktober.