Gutebøter for jenteslagsmål

To gutar er i Voss tingrett dømde til bøter for medvirking til eit mykje omtala jenteslagsmål i august som enda med at ei jente vart dukka i Vangsvatnet.